Karriereudvikling

Ledere er handlekraftige og vant til at tackle udfordringer, forfølge nye mål og drive deres organisation fremad. Men når de skal træffe egne karrierevalg eller reagere på en uventet afskedigelse, er de fleste overraskende uforberedte. Ofte mangler lederne både de rette redskaber og det strategiske overblik til den omstilling, de skal i gang med.
 
Det er netop det, Klange Karriereudvikling tilbyder i form af et sammenhængende forløb med syv særlige faser:
  1. Debriefing
  2. Professionelle værdier og livsvalg
  3. Kompetencevurdering
  4. Fremtidsscenarier
  5. Personlig branding
  6. Fra plan til handling
  7. Jobvurdering og afslutning

Hver fase er nøje tilpasset individuelle behov

Til forskel fra mange andre outplacementforløb, sigter Klange Karriereudvikling ikke blot mod et hurtigt jobskifte.
 
Forløbet skal hjælpe lederen med at overveje og fastlægge en ny kurs – både personligt og professionelt.

Indholdet i hver af de syv faser er grundigere beskrevet i brochuren Klange Karriereudvikling.
Peter Klange | CVR: 26690676 | Dalgas Avenue 50 2. sal, 8000 Aarhus C - Denmark | Tlf.: +45 20 40 01 04